Εξοικονόμηση χρημάτων, συμψηφίζοντας την ενέργεια που καταναλώνετε με την ενέργεια που παράγετε μέσω του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Tι είναι;

Είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλωμένης ενέργειας  και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλωμένης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλωμένης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο τριετίας οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση και μηδενισμός με έναρξη νέας τριετίας.

Πως λειτουργεί το Net Metering;

Το Net Metering εφαρμόζεται σε οικιακούς αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους. Αποτελεί μία συμφέρουσα επένδυση, καθώς επιτυγχάνεται ο συμψηφισμός της ενέργειας που έχει παραχθεί από τα φωτοβολταϊκά πάνελ με την ενέργεια που καταναλώνεται. Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται οι καταναλώσεις και μηδενίζονται ή μειώνονται οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια τριών ετών. Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια ενέργεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο αναμένοντας τον συμψηφισμό της με επόμενη κατανάλωση. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής πληρώνει μόνο τη διαφορά.

Επιλέγοντας Net Metering δημιουργείτε οφέλη για εσάς, για το περιβάλλον και για την κοινωνία.

  • Μείωση ή μηδενισμός του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας και μείωση των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση του λειτουργικού κόστους εγκατάστασης μέσω της αυτοπαραγωγής ενέργειας
  • Ενεργειακή αυτονομία για μικρές έως πολύ μεγάλες καταναλώσεις, μετατρέποντας το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε «πράσινα»
  • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της πράσινης ενέργειας (περιβαλλοντικά υπεύθυνη τεχνολογία με μηδενική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα)
  • Βελτίωση της ενεργειακής σας αντίληψης μέσω ψηφιακής απεικόνισης παραγωγής και κατανάλωσης
  • Απόσβεση της επένδυσης και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος που φτάνει τα 30 έτη
  • Αύξηση της μεταπωλητικής αξίας του ακινήτου μέσω της αύξησης της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου
  • Δυνατότητα κάλυψης αναγκών θέρμανσης και ψύξης σε συνδυασμό με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
  • Δυνατότητα παραγωγής κρυπτονομισμάτων (mining) με την περίσσεια ενέργεια