Η Ιστορία

Η Progress Infinity είναι η συνέχεια της Progress Solution που υπήρξε ο μεγαλύτερος Integrator και κορυφαία εταιρία του Δικτύου της SINGULAR την δεκαετία του 90.

Το Όραμα μας

Με δυναμική ματιά προς την δεκαετία 2020 – 2030, την επιτακτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την σε βάθος κατανόηση των αναγκών κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης πιστεύουμε ότι η εταιρεία διαθέτει την καλύτερη πρόταση για την μεγάλη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Η Progress Infinity δημιουργεί Πανελλαδικά ένα Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών παρέχοντας  υποστήριξη σε αυτή την μετάβαση  αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει μεγιστοποιώντας  την υπεραξία στην δική τους επιχείρηση.

Τι κάνουμε;

Ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του Internet, η Progress Infinity  προσφέρει αξιόπιστες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες που αυτοματοποιούν και απλοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τόσο εσωτερικά στους οργανισμούς όσο και μεταξύ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η Progress Infinity δημιουργεί λύσεις για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, δυναμικά websites εταιρικής προβολής E-commerce design-shops, αλλά και εξειδικευμένα Market Place web based συστήματα με έμφαση στο Digital marketing, το Mobile marketing και την Online σύνδεση με την εμπορική διαχείριση της επιχείρησης.

my World

Η Progress Infinity πρωτοστατεί συμμετέχοντας στην ανάπτυξη της  myWorld, οργανισμού που εκπροσωπείται σήμερα  σε 49 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, σχηματίζοντας ένα διεθνές δίκτυο περίπου 15 εκατομμυρίων καταναλωτών και 145.000 επιχειρήσεων. Στόχος μέσω του Δικτύου Συνεργατών μας η επέκταση της myWorld στην Ελλάδα και η συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων πελατών του Δικτύου της Progress Infinity στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενδυναμώνοντας την εξωστρέφεια και την αύξηση των πωλήσεων τους εντός και εκτός Ελλάδας.

Κοιτάμε μπροστά

H Progress Infinity πρωτοπορεί ξανά εμπλουτίζοντας την γκάμα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών εντάσσοντας σε αυτά το NetMetering και συνδυαστικά προϊόντα για υπηρεσίες ρεύματος αλλά και φυσικού αερίου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Διαθέτει στο Δίκτυο Συνεργατών της ένα μοντέρνο εργαλείο Παραγωγής εγγυητικών για έργα του Δικτύου Συνεργατών σε δημόσιους φορείς. Απλοποιεί και επιτρέπει με ένα οικονομικό τρόπο την δυνατότητα να διεκδικήσουν οι συνεργάτες της έργα από τον Δημόσιο Τομέα.